<< PORTFOLIO

MTV-7: MULTI TERRAIN VEHICLE - Rengöring

Före och efter. Rengjord och med överförda originalklistermärken. Att flytta över originalklistermärken kan vara mycket känsligt, på grund av sin position tog här främre klistermärket litet skada.


<< PORTFOLIO